Analysepraktikanter til efteråret 2023

Analyse & Analytics Tilføjet 18. marts, 2023 København Cevea

Tænketanken Cevea søger dygtige og engagerede samfundsvidenskabelige analysepraktikanter, som brænder for at analysere og udvikle løsninger på aktuelle samfundsudfordringer.

Praktikperioden løber fra d. 1. september 2023 til 31. januar 2024.

Cevea er en uafhængig tænketank, der har til formål at udvikle progressive idéer for at fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab gennem analyse, uddannelse og debat.

Om stillingen

Vi kan tilbyde en praktik, hvor du kan prøve dine metodiske færdigheder af på en arbejdsplads. Her er kritisk stillingtagen til data- og metodevalg er en vigtig del af hverdagen.

Som analysepraktikant vil du indgå i Ceveas analyseafdeling, hvor vi arbejder med at afdække sociale og økonomiske uligheder og komme med forslag til, hvad man kan gøre politisk for at mindske dem. Det kunne være kløften mellem land og by, rige og fattige, køn og mellem folk på og udenfor arbejdsmarkedet. Hos os får du en unik mulighed for at sætte et aftryk på den politiske dagsorden og trække udviklingen af det danske samfund i en progressiv retning.

Dine opgaver

Du vil være med til at gennemføre analyseprojekter og være med i hele processen. Dine opgaver kan blandt andet være at:

• Udvikle idéer til analyser.
• Gennemføre research og opbygge viden til brug for analyserne.
• Udarbejde spørgeskemaer til surveyundersøgelser.
• Analysere survey- og registerdata.
• Formidle analyseresultater i notater og debatindlæg.

Dit udbytte

Vi er meget optagede af at sikre, at praktikforløbet bliver en udbytterig læringsproces. Du vil som praktikant i Cevea:

• Få styrket dine metodiske og analytiske færdigheder.
• Få erfaring med at gennemføre analyseprojekter
• Få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver.
• Skærpe din politiske og samfundsmæssige forståelse og styrke dine evner i skriftlig
formidling.
• Være en del af en innovativ politisk organisation med en flad organisationsstruktur,
højt til loftet og rig mulighed for at sætte sit personlige aftryk, hvis man har en god
idé.

Dine kvalifikationer

Som analysepraktikant skal du have en solid politisk forståelse og gode analytiske kompetencer. Vi forventer, at du er god til kvantitativ metode og er bekendt med statistiske redskaber og Excel. Vi lægger stor vægt på, at du er selvstændig, struktureret og initiativrig og desuden har sympati for tænketankens grundlæggende værdier.

  • Tilføjet 18. marts, 2023