Analytiker

Analyse & Analytics Tilføjet 31. august, 2021 KøbenhavnBygningsstyrelsen

Har du lyst til at arbejde med samspillet mellem faktiske forhold, datagrundlag og analyse i forvaltningen af statens ejendomme? Så har vi en stilling med masser af spændende faglige udfordringer!

Få nye datajob på email

Vil du være den første til at få besked om nye datajob, som den du ser på lige nu? Så tilmeld jobagenten og modtag relevante datajob fra i morgen.

Arbejdsområde
Bygningsstyrelsen forvalter en stor og kompleks ejendomsportefølje, og vi arbejder med en lang række yderst specialiserede funktioner inden for fast ejendom. Stillingen er placeret i styrelsens Center for Udlejning, der arbejder med ejendomsforvaltning på et strategisk niveau. Vi har stor fokus på, at centrets arbejde er datadrevet, og det er derfor afgørende, at vores data er valide.

Dine arbejdsopgaver vil centrere sig om kvalitetssikring af data, dokumentation og sammenhængen mellem data og de faktiske forhold. Vi arbejder lige nu blandt andet med et større udviklingsprojekt, hvor uoverensstemmelser og afvigelser mellem forskellige datakilder (kontrakter, tegninger, databaser, faktiske forhold mv.) skal analyseres, standardiseres og korrigeres. Dette for at sikre en effektiv og forsvarlig forvaltning af hele vores portefølje af kontorejendomme. Det er et stort og vigtigt projekt, som du via dit ansvarsområde bliver en del af. Du vil i regi af dette projekt og i andre sammenhænge skulle bidrage med beslutningsoplæg og ad hoc analyser til centrets ledelse.

Derudover vil dine primære arbejdsopgaver være at:

  • Vedligeholde og videreudvikle centrets eksisterende datamodeller.
  • Identificere eventuelle uoverensstemmelser og afvigelser i data, analysere den bagvedliggende problemstilling og formidle løsninger i tale og på skrift i form af mindre beslutningsoplæg eller som ledelsesindstillinger og notater.
  • Udvikle og facilitere centrets interne styringsmodel i tæt samarbejde med centrets chefer.
  • Sikre løbende information til og dialog med centrets medarbejdere om datakvalitet og datastrukturer.

I stillingen får du en afvekslende hverdag med en bred vifte af styringsrelaterede opgaver, som har et stort ledelsesmæssigt fokus. Du vil i høj grad få snitflader og opgaver, der går på tværs af styrelsen.

Vores forventninger til dig
Vi forestiller os, at du er uddannet cand. polit., cand. merc., cand. scient. eller lignende og har 1-3 års erhvervserfaring inden for datahåndtering og analyse heraf. Det kan evt. være relevant erfaring fra studiejob. Derudover forventer vi, at du enten fra tidligere stillinger eller studiet har erfaring med håndtering af store datamængder i Excel. Interesse for fast ejendomsområdet er en fordel.

Som person er du systematisk og struktureret, og du trives med en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen. Det er vigtigt, at du formår at arbejde detaljeorienteret uden at miste overblikket, og at du synes, det er spændende at arbejde med, hvordan nye løsninger og tiltag kan virke i praksis i en stor organisation.

Du har i høj grad mulighed for at forme dine opgaver, og det er derfor vigtigt, at du er proaktiv og ikke er bange for selv at komme med løsningsforslag.

Derudover er det afgørende, at du har interesse for at arbejde med både udvikling, implementering og drift af de tiltag, som iværksættes i centeret.

  • Tilføjet 31. august, 2021