Analytiker

Analyse & Analytics Tilføjet 3. maj, 2021 KøbenhavnKlimarådet

Som medarbejder i Klimarådets sekretariat skal du have lyst til at bidrage til udformningen og tilrettelæggelsen af samfundsrelevante analyser på klimaområdet. Analyserne kan omfatte alle dele af den grønne omstilling, og de vil ofte have et særligt fokus på samfundsøkonomiske aspekter.

Du vil også skulle bidrage til Klimarådets arbejde med regeringens centrale publikationer på klimaområdet, som f.eks. Klimaprogrammet og Klimafremskrivningen. Det er en del af Klimarådets opgaver løbende at vurdere regeringens klimaindsats, som sammenfattes i disse dokumenter. Din opgave vil her bestå i at bidrage til udarbejdelsen af Klimarådets vurderinger, samt at skabe det fornødne overblik over data fra regeringen.

Som analytiker i Klimarådet forventer vi, at du i dit arbejde vil specialisere dig inden for ét eller flere faglige områder, som f.eks. el- og varmeforsyning, industri og erhverv, bygninger, eller landbrug og skovbrug. En væsentlig del af dit arbejde vil tage udgangspunkt i resultater fra modelsimulationer. Vi forventer derfor også, at du har interesse for og eventuelt erfaring med anvendelse af resultater fra modeller med relevans for klimaområdet, fx inden for energi, transport eller generel samfundsøkonomi.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • har en relevant uddannelse som fx ingeniør eller økonom,
  • kan overskue og strukturere store datamængder og identificere de vigtigste budskaber i tallene,
  • er god til at formulere dig skriftligt,
  • har lyst til at samarbejde med eksterne interessenter inden for klimaområdet,
  • har lyst til tværfagligt samarbejde med kolleger med anden baggrund end din egen.

Du vil i Klimarådets sekretariat blive en del af et team med et fagligt højt niveau og fokus på sparring og vidensdeling. Ud over dine egne arbejdsområder vil du over tid tilegne dig viden omkring alle de øvrige områder, som Klimarådet udtaler sig om inden for klimadagsordenen.

Om Klimarådet

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om omstillingen til et samfund med netto-nuludledninger senest i 2050. Klimarådet vurderer Danmarks klimaindsats og bidrager med solide faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050 og delmål på vejen derhen.

Klimarådet ønsker et tæt samspil med omverdenen, og derfor foregår en væsentlig del af rådets arbejde i dialog med interessenterne på klimaområdet. Det medvirker til, at Klimarådets arbejde bygger på solid viden om virkeligheden for aktørerne på området.

Sekretariatet betjener Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed og består pt. af en sekretariatschef, 19 AC-medarbejdere, en kontorfuldmægtig og fire studenter. Sekretariatet udarbejder løbende analyser af aktuelle klimaproblemstillinger til brug for Klimarådets rapporter og som indspark i den offentlige debat. Udover at betjene Klimarådet i dets faglige arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, afholdelse af konferencer og lignende.

  • Tilføjet 3. maj, 2021
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.