Analytiker til analyser

Analyse & Analytics Tilføjet 27. december, 2020 KøbenhavnUddannelses- og Forskningsministeriet

Vil du være med til at understøtte Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med solide fakta? Interesserer du dig for at udarbejde evidensbaserede input til politikudviklingen? Har du stærke analytiske kompetencer og gode samarbejdsevner? Og er du klar på en hverdag, hvor du bliver udfordret såvel fagligt som personligt? Så har vi en spændende stilling i kontoret Analyse og Data (ADA).

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Medarbejder til ADAs arbejde med uddannelsesanalyse
I kontoret ADA er vores målsætning at skabe den absolut bedst dokumenterede viden inden for uddannelse, forskning og innovation og levere analyser og viden, der kan bidrage til at udvikle sektoren i den rigtige retning. Vores spidskompetencer ligger derfor inden for måling og analyse af uddannelse, arbejdsmarked, forskning og innovation. Metodisk spænder vi bredt fra statistik, bibliometri, økonometri, surveys, evalueringer og kvalitative analyser.

I kontoret er vi ca. 24 engagerede medarbejdere, som har et tæt samarbejde på tværs af fem teams. Du vil blive en del af teamet, Uddannelsesanalyse, hvor vi er 8 medarbejdere.

Uddannelsesanalyse udarbejder analyser, som bruges som input i politikudviklingen. For tiden arbejder vi bl.a. med indsamling og analyser af surveyet ”læringsbarometer” og ”uddannelseszoom”, som er surveys blandt studerende og dimittender på videregående uddannelser, analyser til evalueringen af pædagoguddannelsen, ny karakterskala samt analyser i sekretariatet for 2. generationsreformer.

Generelt spiller ADA en vigtig rolle i samspillet med ministeriets øvrige kontorer – f.eks. i forhold til at bistå med metodesparring, overblik over det statistiske beredskab, evidensbaserede input til politikudviklingen mv. Du vil derfor ofte løse dine arbejdsopgaver i tæt samarbejde med kolleger i andre dele af ministeriet og vores omverden. Hvilke opgaver, du konkret får i første omgang, afhænger af hvilke områder, du i forvejen står stærkest på, men vi forventer, at du kommer til at arbejde med analyser på baggrund af registre fra Danmarks Statistik samt analyser, hvor vores surveydata kobles med registerdata fra Danmark Statistik. Du kan også komme til at arbejde med at indsamle surveys. Analyserne kunne f.eks. handle om, hvad der kendetegner personer, der kommer hurtigt i job efter uddannelse, og hvordan covid-situationen har påvirket ledigheden blandt nyuddannede. Det kunne også være at analysere på flere surveys, vi har gennemført i forbindelse med evalueringen af pædagoguddannelsen.

Er du vores nye kollega?
Vi forestiller os, at du:

 • har en relevant akademisk uddannelsesmæssig baggrund og nogle års erhvervserfaring
 • har flair for og erfaring med databehandling og analyser på registerdata, særligt med data fra Danmarks Statistik
 • kan bruge SAS, STATA eller SPSS
 • kan formidle resultaterne af analyserne både skriftligt og mundtligt
 • har interesse for uddannelse- og forskningsområdet
 • har blik for muligheder og kan arbejde løsningsorienteret og selvstændigt
 • er engageret og har lyst til at præge udviklingen på området
 • har politisk tæft og kompetence til at folde dine analytiske evner ud i beslutningsstøttende analyser i forhold til et politisk system
 • er fleksibel i forhold til opgaver og interesseret i udvikling og i at lære det, du ikke allerede kan
 • er omstillingsparat og har lyst til at komme helt tæt på uddannelses- og forskningsverdenen, og de
  dagsordner der sættes her.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med:

 • specifik erfaring med data på uddannelsesområdet
 • indsamling og databehandling af survey-data
 • samfundsvidenskabelige analysemetoder.

En ambitiøs og social arbejdsplads 
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

 • Tilføjet 27. december, 2020
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.