Analytisk stærk økonom

Analyse & Analytics Tilføjet 24. september, 2020 KøbenhavnInstitut for Menneskerettigheder
Vil du være med til at øge brugen af tal og statistik til at fremme menneskerettigheder i Danmark og på internationalt plan?

Institut for Menneskerettigheder søger en økonom, der kan være med til at øge brugen af data og kvantitativ analyse til at understøtte instituttets forskellige arbejdsområder. Instituttet arbejder i en verden i forandring, og det stiller krav til løbende at nytænke arbejdet med menneskerettighedsspørgsmål. Vi tror på, at vi ved at kombinere kvalitative analyser med tal og statistik kan styrke menneskerettighedsdagsorden i Danmark og internationalt.

Du vil indgå i teamet ”Data og Analyse”. Data og Analyse supporterer instituttet med brug af tal, statistik og kvantitativ analyse i arbejdet med menneskerettigheder. Desuden arbejder vi løbende med at optimere instituttets dataflows og ledelsesinformation i forbindelse med den interne økonomistyring.

Vi er et lille team med en flad struktur, så du vil få stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og teamets generelle prioriteringer. Vi er en del af Økonomi- og Administrationsafdelingen, men arbejder i høj grad på tværs af instituttets afdelinger både på det nationale og internationale område.

KONKRETE OPGAVER

Du vil i fællesskab med dine kollegaer i Data og Analyse bl.a. være ansvarlig for at:

 • Udarbejde kvantitative analyser af instituttets forskellige indsatsområder. Det kan bl.a. være spørgeskema-analyser, samfundsøkonomiske beregninger af nye tiltag eller statistiske analyser af registerdata inden for ligebehandlingsområdet.
 • Udvikle, opdatere og monitorere nøgletal for menneskerettigheder i Danmark.
 • Arbejde med internationale indikatorer for menneskerettigheder, herunder indikatorer for FN’s Verdensmål.
 • Text-mining af menneskerettighedsanbefalinger fra FN-systemet og af CSR-rapporter
 • Udarbejde kvantitative analyser om sammenhængen mellem menneskerettigheder og økonomiske faktorer.
 • Understøtte instituttets økonomistyring ved at vedligeholde og automatisere interne dataflows samt styrke kvaliteten i datagrundlaget, herunder foretage løbende kontroller og dataafstemninger.
 • Udvikle og vedligeholde nuværende økonomistyringsværktøjer.

KVALIFIKATIONER

 • Du har en relevant uddannelse, gerne inden for økonomi (fx cand.oecon., cand. polit., cand.merc.), og gerne nogle års erfaring med håndtering af individdata og store datamængder, programmering samt kvantitative analyser.
 • Du er kompetent til databehandling og kvantitative analyser og har gode analytiske evner.
 • Du er superbruger i Excel, og du kan programmere i SAS – eller har erfaring med andre programmeringssprog (fx R, Phyton, VBA, STATA).
 • Du forstår at videreformidle økonomiske problemstillinger til alle faggrupper, og du er klar i skrift og tale på engelsk og dansk.
 • Du kan arbejde selvstændigt, er god til at planlægge og nå dine mål til tiden. Derudover er du proaktiv i din arbejdstilgang, har en høj arbejdskapacitet og evner at arbejde i et til tider hektisk miljø med korte deadlines og mange bolde i luften.
 • Du har interesse for menneskerettigheder og internationalt udviklingsarbejde.
 • Tilføjet 24. september, 2020
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.