Data Engineer

Data Management Tilføjet 18. marts, 2023 København Økonomistyrelsen

Statens BI sikrer, at beslutninger træffes på et oplyst og korrekt grundlag. Med data som fundament gør vi viden tilgængelig og visualiseret i den kontekst som vores kunder ønsker.

Vi har et klart og tydeligt mål om at skabe gennemsigtighed for den enkelte regnskabsbruger og at understøtte styring og resultatskabelse i de enkelte institutioner. Samtidigt skal vi opfylde Finansministeriets behov for konsolidering af viden og tværgående analyser i forbindelse med udarbejdelse af finansloven.

Det er et spændende, kompliceret og et særdeles aktuelt arbejde, hvor den enkeltes indsats kan måles direkte i de beslutninger, der træffes. BI er et strategisk vigtigt indsatsområde i Finansministeriet, hvilket afspejles i vores arbejde og den gode energi, hvormed vi tilgår vores opgaver.

Statens BI undergår konstant forandring og i takt med den teknologiske udvikling ændres brugernes behov. Derfor er vi gået i gang med at definere den næste generation af Statens BI, så hvis du vil være med til at forme fremtidens forretningsservices og teknologi for Statens BI, er det nu du skal med på rejsen.

Vi søger lige nu en eller flere data engineers, der i samarbejde med vores Product Owners, kan skabe sammenhæng på tværs af løsninger og arkitektur og sikre, at vi følger best practics. Statens BI er bygget på teknologi fra Microsoft.

Om dig

Vi ser gerne, at du har følgende færdigheder:

 • Et indgående kendskab til SQL, SSIS, SSMS, SSAS, og SSRS, eller god erfaring med tilsvarende teknologier.
 • Erfaring med dimensionel modellering, herunder multidimensionelle kuber og Star Schema.
 • Udvikling og forvaltning af et BI DWH med et særligt fokus på performance og stabilitet.
 • Stærke analytiske evner og kan arbejde med høj kompleksitet, når forretningskrav skal omdannes til løsninger.
 • Erfaring med Power BI er en fordel, men ikke afgørende.
 • Kendskab til DevOps er en fordel, men ikke et krav.

Du vil blandt andet komme til at arbejde med:

 • Udvikling og test af nye datamodeller og ETL-processer i samarbejde med vores forretningskontorer og øvrige kollegaer i teamet.
 • Sikre at vi overholder standarder og best practice.
 • Vedligehold og optimering af eksisterende datamodeller og ETL-processer.
 • Rådgivning og problemløsning for mere end 400 kunder og 20.000 brugere.

Derudover vil du indgå i arbejdet med at definere og implementere den næste generation af Statens BI.

Om os

Vi garanterer et meningsfuldt job, hvor faglige udfordringer og personlig udvikling er i fokus fra første dag. Vores BI-team består af 17 gode kollegaer, hvor faglighed og godt humør er i højsædet, for det skal være sjovt at gå på arbejde.

BI-teamet indgår i Økonomistyrelsens Center for Systemer, som er et af de største it-udviklingsmiljøer i staten. I Systemcenteret er vi i alt 160 dygtige og ambitiøse it-specialister, der arbejder med it-udvikling, drift, support, infrastruktur, arkitektur og sikkerhed – alt sammen i tæt dialog med og inddragelse af vores kunder.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

 • Tilføjet 18. marts, 2023