Data Governance Auditor

Governance & Compliance Tilføjet 8. januar, 2022 KøbenhavnNykredit

Har du flair for audits og identifikation af risici? Og vil du gerne være med til at sikre efterlevelsen af Nykredits data governance-politik, så er dette en unik mulighed for dig. For Nykredit er data governance en strategisk vigtig grundsten, og vi har derfor brug for en auditor, som kan hjælpe os med at sikre, at vi leverer på vores vision på området.

Få nye datajob på email

Vil du være den første til at få besked om nye datajob, som den du ser på lige nu? Så tilmeld jobagenten og modtag relevante datajob fra i morgen.

I afdelingen Data Governance skaber vi værdi ved at sætte den overordnede retning for, hvordan vi ønsker at arbejde med data. Retningen sættes via vores data governance-politik og den plan for implementering af data governance, som vi er i gang med at eksekvere. Som Data Governance Auditor bliver du en del af et fagligt stærkt team, som har det overordnede ansvar for data governance i koncernen.

Du kommer til at spille en afgørende rolle i Nykredits transformation af den måde, vi arbejder med data. Vi arbejder tæt sammen med forretningen og IT for at sikre, at ansvaret løftes, og at vi efterlever vores politik på området.

Rollen som Data Governance Auditor er ny, og ansvaret ligger først og fremmest indenfor Nykredits anden forsvarslinje med fokus på identifikation af datakvalitetsrisici og audits af implementeringen af data governance i forretningen.

Dine primære opgaver
Du spiller en central rolle i at definere, implementere og vedligeholde et struktureret og værdiskabende data governance kontrol-set-up i Nykredit. Derudover sikrer du kontroller og auditering, at der fokuseres på dataforbrugernes behov i beslutninger og processer, således at forretningens behov imødekommes samtidig med at lovgivningen og Nykredits politik for data governance overholdes. Samtidig vil du gennem kontroller undersøge og rapportere på, om Nykredits implementering og udførelse af data governance er tilstrækkelig til at sikre et højt niveau af datakvalitet og dermed modne Nykredit indenfor data governance.

Du får ansvaret for at identificere og kommunikere de risici, Nykredit besidder indenfor data governance og datakvalitet, overfor vores øverste ledelse og bestyrelse. Du understøtter og deltager i udviklingen af dine kolleger gennem kontinuerlig feedback og vil herved være med til at udvikle Nykredit, så vi kan nå vores strategiske mål.

Profilen, vi søger
Vi forventer, at du har erfaring med at udføre opgaver i anden forsvarslinje; dvs. overvåge og kontrollere arbejde udført i første forsvarslinje. Vi ser også meget gerne, at du har erfaringer indenfor data governance og/eller datakvalitet.

Da rollen er ny, er det vigtigt, at du har mod på og evnerne til at skabe et kontrol set-up fra bunden, og det vil være en fordel, hvis du har erfaringer med kontrol set-ups fra tidligere.

Det bliver afgørende, at du kan arbejde metodisk og struktureret, har et personligt drive for at skabe resultater på egen hånd og i samarbejde med dine kolleger. Du evner at planlægge dit eget og andres arbejde. Du har stærke kommunikations- og samarbejdsevner og trives med at arbejde sammen med andre. En stor del af opgaven består i at formidle resultaterne af dit arbejde, derfor skal du have stærke kommunikationsevner både i skrift og tale.

Vi forestiller os, at du har en kandidatgrad i revision, finans, IT eller lign., og at du har mindst et par års erfaring med auditering – gerne af data governance. Du har forståelse for de lovgivningsmæssige krav, der er på området og hvordan de påvirker den måde, vi arbejder med data på, og din nysgerrighed gør dig i stand til kontinuerligt at udvide din forståelse, i takt med omverdenens krav ændrer dig.

  • Tilføjet 8. januar, 2022