Data- og analysekonsulent

Analyse & Analytics Tilføjet 6. september, 2021 GentofteGentofte Kommune

Vil du være med til at styrke udvikling inden for den strategiske udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen ved at bruge dine kompetencer inden for dataindsamling og analyser, og har du lyst til at være del af en dynamisk kvalitets- og udviklingsafdeling – så er denne stilling måske noget for dig.

Få nye datajob på email

Vil du være den første til at få besked om nye datajob, som den du ser på lige nu? Så tilmeld jobagenten og modtag relevante datajob fra i morgen.

Pleje og Sundhed har gennem nogle år arbejdet med datadrevet beslutningsstøtte og søger en medarbejder, der kan løfte området til nye højder. Vores ambition er, at vi kan blive endnu dygtigere til at koble de forskellige udviklingsinitiativer til aktivitetstal, samt styrke koblingen til vores centrale økonomiafdeling. Vi søger derfor en medarbejder, der kan udtrække og bearbejde data, men også omsætte data til viden om centrale udfordringer inden for sundheds- og ældreområdet. Vores omsorgssystem er Nexus, og vi er vant til at udarbejde kvartalsrapporter på centrale driftsområder til præsentation i vores politiske udvalg. Men vi ønsker at gå videre og koble data til viden om ”hvorfor” udviklingen ser ud som den gør.

I 2021 har vi samlet hele vores omsorgs-IT i afdelingen Kvalitet og Udvikling, og kollegerne der vil være dine tætte samarbejdspartnere. Din første opgave vil være at hjælpe med at sætte analyser op i vores nye analyseværktøj fra KMD Nexus og udvikle et ledelsesinformationssystem i samarbejde med kommunens centrale BI-afdeling.

Om os
Pleje og Sundhed har ansvaret for den strategiske og driftsmæssige udvikling af den kommunale sundhedsopgave på ældreområdet og fokus er, at borgerne oplever at samarbejdet er funderet på et højt fagligt niveau med hjertet på rette sted. Området består af plejeboliger og dagcentre, hjemmepleje og -sygepleje, træning og rehabilitering, hjælpemidler og visitation. Vi er i en vedvarende forandringsproces, der både drives af den demografiske udvikling, den ændrede opgavefordeling mellem det regionale og kommunale sundhedsvæsen, samt behovet for at nytænke vores indsatser så de lever op til den almindelige samfundsudvikling. Vores vision er at vi sammen skaber fremtidens løsninger for borgernes drømme og mål for et selvstændigt og værdigt liv – hele livet. Dette gør vi bl.a. gennem høj faglighed blandt medarbejdere og ledere, stigende fokus på forebyggelse og rehabilitering, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling, målrettet indsats for rekruttering og fastholdelse af elever og medarbejdere på SOSU-området, samt udvikling af data til henholdsvis politikere, topledelse og ledergruppe – alt sammen for at imødekomme målet om sammenhængende borgerforløb.

Du bliver en del af Kvalitet og Udvikling, som er tværgående stab til området. Vi arbejder tæt sammen med ledelsen, og har forskellige typer af konsulentfunktioner og opgaver. Vi er både fagkonsulenter, og kolleger som fx arbejder med IT og uddannelse. Vi er i alt 19 kolleger, og vi ser store muligheder i at bruge hinanden på tværs af opgaver og funktioner.

Mange af dine opgaver vil ske i samarbejde med vores BI-afdeling men formentlig også med vores centrale økonomikonsulenter, så I samme kan skabe nye indsigter i de forbundne kar i vores store område. Derudover kommer du til udarbejde udtræk i vores EOJ system, udarbejde kvartalsrapporter for vores aktiviteter, mindre analyser i driften samt indgå i sparring med ledergruppen.

Der er naturligvis også andre spændende opgaver, så din arbejdsdag vil være varieret og den ene dag vil ikke ligne den anden. Derfor er det væsentligt, at du tænker strategisk med et naturligt udgangspunkt i din viden om sundhedsvæsenet og dynamikkerne på tværs af kommune, hospital og almen praksis – og at du besidder kompetencer til at navigere mellem de forskellige incitamenter og strukturer.

Dine konkrete opgaver vil blandt andet være:

 • Bidrage til udarbejdelsen af analyser på tværs af hele sundheds- og ældreområdet og skabe indblik i det sammenhængende sundhedsvæsen med sygehuse og almen praksis – fx via kvartalsrapport til det politiske udvalg.
 • Udarbejdelse af faktureringsgrundlag fra Nexus til leverandører – fx til de private hjemmeplejeleverandører
 • Dataindsamling, kvalitetssikring og data-bearbejdning fra registre, samt udarbejdelse af figurer og tabeller – fx til Danmarks Statistik
 • Udarbejdelse og udformning af ledelsesinformation – løbende og periodisk
 • Understøtte udarbejdelse og anvendelse af datadreven ledelse/ledelsesinformation – i første omgang i relation til ledelse
 • Projektledelse af store og små indsatser
 • Udarbejde puljeansøgninger, deltage i projektgrupper mv.

Vi søger en konsulent, som:

 • Har en akademisk baggrund, fx cand. scient.san.publ., cand. scient.pol. eller lign.
 • Har indgående anvendelseskompetencer inden for databaser og Excel
 • Relevant erfaring med programmer til databearbejdning
 • Kendskab til EOJ-systemer (vi bruger Nexus)
 • Kendskab til systematiske kvalitetsudviklingsværktøjer
 • Har lyst til og erfaring med at arbejde med dataunderstøttelse af beslutningsprocesser
 • Gerne erfaring med visualisering af data – eller interesse for at lære det
 • Har kendskab til de kommunale opgaver i sundheds- og ældresektoren
 • Har evnen til hurtigt at sætte dig ind i nye arbejdsopgaver.
 • Har erfaring med kvantitative analyser og god dataforståelse.
 • Har let ved at formidle din viden så den kan bruges af de forskellige målgrupper
 • Har en selvstændig arbejdsform, men også kan indgå i et team og kan se værdien i et tværfagligt perspektiv på opgaverne
 • Har gode samarbejdsevner både med dine kolleger og vores decentrale enheder og samarbejdspartnere uden for Pleje og Sundhed

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads i konstant udvikling med arbejdsopgaver inden for Pleje og Sundhed, men også i samarbejde med bl.a. centrale enheder
 • En stor og dynamisk organisation, hvor der er mange samarbejdspartnere både på rådhuset og decentralt
 • Gode muligheder for løbende faglig udvikling
 • Mulighed for hjemmearbejde
 • En velfungerende stab med erfarne, fagligt dygtige og hjælpsomme medarbejdere
 • Røgfri arbejdstid og fokus på et godt arbejdsmiljø ud fra tilgangen, at arbejdsmiljø er noget vi skaber sammen
 • En familievenlig arbejdsplads, hvor vi har let til grin, og hvor vi interesserer os for hinanden
 • Tilføjet 6. september, 2021