Data- og forretningsanalytikere

Analyse & Analytics Tilføjet 4. juni, 2022 KøbenhavnGældsstyrelsen

Kan du jonglere med både tal, mennesker og tabeller? Er du analytisk stærk, har du gå-på-mod og lyst til at arbejde analytisk med data og digital forvaltning? Og vil du lige nu være med til at præge inddrivelsesopgaven? Så er du måske den nye kollega, vi søger.

Kontoret for Afvigelser og Genopretning i Gældsstyrelsen arbejder systematisk med data og jura for at sikre en lovlig og gyldig inddrivelse af gæld. Gennem analyser af data om gældsposter arbejder vi med konstant at øge effektiviteten i vores opgaver og samtidig varetage retssikkerheden for borgerne.

Kontoret har i den forbindelse brug for at styrke arbejdet med dataudsøgning og dataanalyse.

Kombinér data med jura, it og offentlig forvaltning
I kontoret for Afvigelser og Genopretning stræber vi efter at arbejde med at integrere data, analyse, forretning og it. Som forretningsanalytiker i kontoret er du med til at præge udviklingen af den offentlige gældsinddrivelsesopgave.

Du kommer blandt andet til at arbejde med:

 • Komplekse analyser af den registrerede gæld (fordringsmassen) i de eksisterende inddrivelsessystemer. Her arbejder vi i spændfeltet mellem dataanalyser, it-udvikling, forretningsforståelse, regnskabspraksis og forvaltningsret. Vi bruger vores fagsystem (SAP baseret), Datawarehouse og Business Object universer samt rå talmængder, som basis for vores analyser kombineret med et projektsamarbejde med vores it-udviklere, inddrivelsesforretningen, de andre kontorer og fordringshaverne (andre offentlige myndigheder).
 • At analysere fordringshavers adfærd med fordringerne både under opkrævning og når den er oversendt til inddrivelse. Analyser skal især gøre en forskel der, hvor det skal afdækkes, om der er sket afvigelser fra korrekt praksis/ adfærd, og hvilke konsekvenser afvigelsen i givet fald har. Vi skal understøtte forretningen med både vidensoverdragelse, analyser og it-understøttelse til at beskytte, korrigere og rydde op.
 • Afhængig af dit erfaringsniveau kommer du på sigt til at løbe med større eller mindre dataprojekter, hvor du selv er med til at definere problemstillingen, udsøge de datamæssige scenarier, præsentere for projektets vigtige stakeholdere og implementere løsningen.
 • Helt konkret oprydning – både sager om forkert praksis som forretningen skal genoptage sagsbehandlingen af samt oprydning/genopretning af data på offentlig gæld.
 • At deltage i større oprydningsinitiativer med henblik på at øge effektiviteten i den offentlige gældsinddrivelse. Du vil i den forbindelse primært skulle foretage datamæssige analyser af oprydningsinitiativerne.

Faglig og motiveret for at kombinere kompetencer
Du kan have specialist- eller generalistbaggrund, men du skal være indstillet på at arbejde med opgaver der kombinerer stærke datakompetencer med jura og offentlig forvaltning.

Vi forestiller os, at du:

 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx cand.scient.pol., cand.scient.adm., cand.it, cand.merc., cand.scient. eller lignende, hvor du har opøvet stærke data- og analysekompetencer.
 • Alternativ har en anden uddannelsesmæssig baggrund, hvor du har opøvet tilsvarende kvalifikationer og en solid erfaring med ovenstående arbejdsopgaver.
 • Elsker at jonglere med tabeller, regneark og store talmængder – uden at du har tabt evnen til at tale med mennesker.
 • Er resultatorienteret, god til at knuse problemer og naturligt tager ansvaret for opgaven.
 • Har politisk flair og er god til at formidle selv meget komplekse sager i et let og forståeligt sprog.
 • Er struktureret og god til at skære en opgave til, men også har sans for at bide sig fast i opgaven.
 • Har lysten og viljen til at arbejde sammen med kolleger, der har en helt anden faglighed end din egen.

Det går af og til stærkt, og du skal derfor være god til at prioritere og planlægge din tid og dine opgaver. Til gengæld giver vi dig mulighed for at få et stort selvstændigt ansvar med rig mulighed for sparring og mulighed for at lære og udvikle dig.

Vi tilbyder et job sammen med skarpe faglige kompetencer
Du kommer til at arbejde tæt sammen med mange kolleger med forskellige kompetencer, på de forskellige projekter, som kontoret leverer bistand til. Men din base i kontoret er forankret i et stærkt fagligt fællesskab.

Vi tilbyder en velstruktureret onboarding, hvor du i starten vil arbejde tæt sammen med en erfaren kollega. Efterfølgende får du løbende mulighed for at udbygge og udvikle dine kompetencer. Atmosfæren er uformel og uhøjtidelig, og vores daglige sparring medarbejdere imellem er en forudsætning for, at vi lykkes.

Gældsstyrelsen arbejder tæt sammen med vores kolleger i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som bl.a. arbejder agilt og benytter SAFe som metodegrundlag. Som ansat hos os vil du stifte nærmere bekendtskab med projektledelse og metodegrundlaget i offentlig it-udvikling. Forudgående kendskab til metoderne er dog ikke en betingelse.

 • Tilføjet 4. juni, 2022