Data Scientist til dataanalysecenter

Data Science & AI Tilføjet 6. oktober, 2020 KøbenhavnLægemiddelstyrelsen

Ønsker du at bringe dine kompetencer i spil på en højprofileret, ambitiøs og datadrevet arbejdsplads? Så søger Lægemiddelstyrelsen netop nu en special- eller chefkonsulent til Dataanalysecenteret. 

Økosystem, impact og leverancer baseret på AI og machine learning
Lægemiddelstyrelsen er i gang med at etablere et center for avancerede dataanalyser. Centret etableres i et økosystem med tæt kobling til National Genom Center med enorm computerkraft og universitære miljøer for computer science og epidemiologi. Dertil kommer samarbejde med andre førende europæiske lægemiddelstyrelser. Mulighederne for at lære er legio, og mulighederne for at skabe impact for patienterne er uovertrufne, fordi det analytiske arbejde er forankret i en myndighed.

Med en successiv opbygning over en årrække vil vores analyser udgøre et kvalitativt spring ift. de nuværende i kraft af machine learning og kunstig intelligens. Vi vil løfte scientific advice til et nyt niveau, se på rådata i ansøgninger om godkendelse af nye lægemidler og analysere real world data, når lægemidlet er godkendt. Markedsovervågningen af medicinsk udstyr som eksempelvis implantater vil blive styrket tilsvarende.

Arbejdsopgaver med fokus på avancerede teknologi- og myndighedsopgaver
Som Data Scientist indgår du i samarbejdsrelationer med andre teknologer i centeret og i de faglige enheder på tværs af Lægemiddelstyrelsen. Du bliver ansvarlig for at styre og værne om kvaliteten af de data, der overføres fra kildesystemerne og opbevares i vores fremtidige data lake hos Nationalt Genom Center.

Som Data Scientist er du primært ansvarlig for at udvikle analytiske modeller, der understøtter styrelsens regulatoriske arbejde. Dataetik og sikkerhed er helt centrale rammer for dine opgaver som bl.a. omfatter at:

 • udforme analyseprotokoller, der beskriver metodevalg og design af analyser
 • tilrettelægge data i analyseplatformen via udtræk af forskellige datakilder, herunder databasesystemer som MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL etc
 • udvikle, teste og idriftsætte analysemodeller
 • dokumentere mhp. kvalitet og reproducérbarhed
 • Formidle analyseresultater.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en relevant akademisk uddannelsesmæssig baggrund, gerne inden for life science, computer science, statistik, matematik eller tilsvarende. Det vil være en fordel, hvis du har professionel erfaring med sundhedsdata og regulatoriske data. Vi forventer, at du har nogen erfaring fra en lignende stilling.

Derudover ser vi gerne, at du har:

 • Dyb viden om avanceret analyse, matematiske modeller, beregninger og statistik
 • Indgående kendskab til data værktøjer og teknologier
 • Kendskab til datastandarder såsom OMOP og FHIR vil være et plus
 • Database forståelse og erfaring er en væsentlig kompetence
 • Systematisk og velstruktureret i arbejdsform, kodning og dokumentation.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som special- eller chefkonsulent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Det er en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

 • Tilføjet 6. oktober, 2020
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.