Dataanalytiker

Data Science & AI Tilføjet 5. juni, 2021 KarlslundePolitiet

Du tjekker nyhederne på din mobil torsdag morgen – politiet har anholdt flere personer med forbindelse til organiseret kriminalitet. Dagene op til har du lavet en målrettet analyse på baggrund af massive mængder data fra flere kilder, og dine findings og anbefalinger har været med til at sikre, at politiet kunne identificere og anholde fokuspersoner i et organiseret kriminelt netværk.

Få nye datajob på email

Vil du være den første til at få besked om nye datajob, som den du ser på lige nu? Så tilmeld jobagenten og modtag relevante datajob fra i morgen.

Big data giver nye udfordringer og nye muligheder

Politiets efterforskningsarbejde bliver i stigende grad udfordret af kriminelle aktørers anvendelse af moderne (kommunikations-)teknologier. Dette udfordrer bl.a. politiets muligheder for at analysere indholdet af kriminelle aktørers kommunikation, hvorfor vi i stigende grad skal kunne analysere på tværs af store datamængder. Hvis du kan levere analyser på baggrund af big- og metadata som grundlag for at løfte bevisbyrden i forbindelse med en konkret straffesag eller at løfte vidensniveauet i vores efterretningsarbejde, så tilbyder vi dig en unik mulighed for at spille en central rolle i den faglige udvikling af området samt retsforfølgelsen af organiserede kriminelle.

Dine analytiske resultater og rapporter er stærkt medvirkende til at kvalificere politiets beslutningsprocesser og prioriteringer. Nogle af dine opgaver kræver, at du arbejder med mere dybdegående analyser, andre at du skaber et hurtigt overblik på meget kort tid.

Opgaver og forventninger

Du leverer eksempelvis analyser til brug for både konkrete straffesager og efterretningsarbejde. Det kan være analyser af kommunikationstrafik eller andre datakilder. Du integrerer metadata i efterforskningsarbejdet og sikrer, at dit analytiske arbejde har brede anvendelsesmuligheder. Dine analyser er stærkt medvirkende til at kvalificere politiets beslutningsprocesser og prioriteringer ved at besvare spørgsmål:

– Hvem pågældende er i kontakt med
– Hvor pågældende bevæger sig
– Mønstre på tværs af gerningssteder mv.

Du bliver som analytiker tilknyttet Sektionen for Krypteret Kommunikation i Særlig Efterforskning Øst. Sektionen indhenter og behandler store mængder data, som skal understøtte verserende og kommende efterforskninger.

Din rolle er at oversætte data, så det danner grundlag for at løfte bevisbyrden i forbindelse med konkrete straffesager og generelt løfte vidensniveauet i vores analyse- og efterforskningsarbejde. Du bidrager sammen med gruppen med løbende vedligehold og sparring i udvikling af vores IT værktøjer, der sikrer at arbejdet og processer altid udføres IT videnskabeligt korrekt og med brug af processer, der er nærværende og relevante for politiets efterforskning.

Vi forventer, at du har erfaring inden for analyse af IT og/eller Telecom. Derudover lægger vi vægt på, at du har erfaring med:

– Store mængder data herunder kommunikations- og internetdata
– Analyse af log og metadata
– Excel og databaseværktøjer
– Visualisering af data

Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til arbejde i R, MATLab, STATA, SAS el.lign

Du har kompetencerne til at indgå i en systematisk videns- og erfaringsudveksling i faglige netværk inden for kommunikations- og dataanalyse. Der lægges desuden vægt på, at du formår at visualisere og præsentere data for personer, der ikke har en uddannelsesmæssig baggrund inden for data el. telecom, således at de blandt andet på baggrund af dine fremlæggelser kan træffe væsentlige beslutninger.

Vi arbejder inden for et område i konstant udvikling. Du brænder derfor for at sætte dig ind i nye teknologier, programmer og at dele din viden. Vi forventer, at du er meget fleksibel i din arbejdsudøvelse.

Du skal påregne, at der i kortere perioder kan opstå behov for, at du understøtter andre sektioner end den, som du tilknyttes, hvis du ansættes i stillingen. Der vil i alle tilfælde være tale om opgaver, der ligger inden for ovenstående rammer.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Eller du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til anden relevant overenskomst.

Dit arbejdssted bliver Københavns Politi med adresse i Karlslunde.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

  • Tilføjet 5. juni, 2021