Dataanalytiker

Analyse & Analytics Tilføjet 13. september, 2021 KøbenhavnRigspolitiet

Kan du analysere data, så dine kolleger og ledere bliver i stand til at bekæmpe, forebygge og efterforske it-relateret økonomisk kriminalitet? Kan du tænke kreativt i udarbejdelsen af dine analyser, så resultatet giver ny viden på området? Og har du teknisk indsigt at gennemskue, hvordan såvel politiets systemer såvel som efterforskningsmetoder kan forbedres? Så er det dig vi leder efter, som vores nye kollega.

Få nye datajob på email

Vil du være den første til at få besked om nye datajob, som den du ser på lige nu? Så tilmeld jobagenten og modtag relevante datajob fra i morgen.

Dine opgaver
Din primære arbejdsopgave bliver på baggrund af data-træk fra politiets systemer at analysere dig frem til ny viden om it-relateret økonomisk kriminalitet i Danmark. Kan du krydre analysen med kreative idéer til hvordan vi kan bekæmpe kriminalitet er det et ekstra plus.

Du får til opgave både at trække og analysere data og gennemføre såvel større som mindre analyser til både til offentlig og intern brug. Derudover bliver du ansvarlig for at sikre, at ledelsen i både LCIK og i resten af politiet er i stand til at træffe de rigtige beslutninger om bekæmpelsen af et kriminalitetsområde i vækst på et faktuelt og databaserer grundlag.

Det er ydermere et stort plus, hvis du har evner og kompetencer der gør dig i stand til at opnå indsigt og specialistviden om politiets systemer, så du på sigt kan bidrage til udviklingen af automatiseret efterforskning og dataudvikling i LCIK.

Kvalifikationer:

– Erfaring med datatræk, – behandling og – analyse
– Erfaring med kodning og automatisering af data.
– Erfaren bruger af Excel og godt kenskab til andre statistik-programmer eller programmeringssprog, der gør dig i stand til at arbejde med store datasæt.
– Godt teknisk kendskab til politiets systemer er en fordel men ikke et krav. Hvis du ikke har kenskab til politiets systemer er det et krav, at du har kompetencerne til at opnå.
– Kenskab til eller Interesse for it-relaterer økonomisk kriminalitet og kriminalitetsbekæmpelse

Derudover skal du arbejde struktureret og selvstændigt i opgaveløsningen, samt har et stort drive for at skabe resultater. Og så skal du selvfølgelig være en god kollega.

Din nye hverdag
Du bliver en del af Sektionen for forebyggelse og Analyse der organisatorisk ligger under centerchefen i LCIK.

Sektionen består, når vi er fuldt besat af syv medarbejdere og varetager opgaver bestående af blandt andet projektledelse, projektunderstøttelse og implementering af udviklings- og forebyggelsesprojekter, som løses i tæt samarbejde med Rigspolitiet, politikredsene og eksterne samarbejdspartnere.

Herudover er opgaverne udvikling af nye metoder og koncepter, der kan styrke forebyggelses- og efterforskningsindsatsen, dokumentation og evaluering af indsatser, udarbejdelse af landsdækkende koncepter samt gennemførelse af analyser, der kan pege på kriminalitetsmønstre og efterretningsbilleder på området.

Vi tilbyder en hverdag med udfordrende arbejdsopgaver, hvor du er med til at gøre en forskel i bekæmpelsen af it-relateret økonomisk kriminalitet. Du bliver en del af en spændende politisk organisation, der løfter samfundsrelevante opgaver under stor politisk bevågenhed.

  • Tilføjet 13. september, 2021