Dataanalytiker

Analyse & Analytics Tilføjet 18. marts, 2023 København Forsvaret

Vores opgave er at opdage, analyse og håndtere IT-sikkerhedshændelser for statslige myndigheder, Forsvaret og private virksomheder med samfundsvigtige funktioner. Opgaven løses i fællesskab af specialister indenfor bl.a. netværksanalyse, malwareanalyse og digital forensics. Vi søger løbende medarbejdere inden for alle disse områder.

Netværksanalytiker
Netværksanalytikerens opgave er at afdække, varsle om og modvirke hackerangreb med udgangspunkt i analyse af data fra CFCS’ sensornetværk, beriget med vores øvrige viden fra åbne og lukkede kilder.

Malwareanalytiker
Som malwareanalytiker vil du arbejde med reversering af malware, analyse af kompromitteringer i særlige systemer, tilvejebringelse af indikatorer til detektion i sensornetværket samt udvikling og integration af sandboxes og andre støtteværktøjer.

Digital forensics-analytiker
Som digital forensics-analytiker vil din primære opgave være at gennemføre sikkerhedstekniske undersøgelser og analyser af diverse systemer, herunder servere, pc’er, mobiler, embedded devices og andet udstyr, ramt af avancerede cyberangreb.

Vi arbejder som et hold og udvikler os sammen
Fælles for arbejdet er anvendelse af cutting edge teknologier og en bred vifte af datakilder. Du bliver en del af et miljø hvor fokus er på samarbejde, gensidig læring og vidensudveksling på tværs af fagligheder. Vi løser en dybt meningsfuld opgave i et uformelt og udviklende arbejdsmiljø. Og vi gennemfører løbende uddannelses- og specialiseringsforløb.

Dig og din baggrund
Du har viden om og interesse for IT-sikkerhed. Du har måske allerede arbejdserfaring eller er ved at afslutte en relevant videregående uddannelse. Under alle omstændigheder har du som minimum et grundlæggende kendskab til et eller flere af følgende områder:

  • Netværk og it-infrastruktur, fx almindeligt anvendte netværksprotokoller
  • Computerarkitektur og operativsystemer, fx UNIX-baserede operativsystemer
  • Dataanalyse og -behandling, fx databasesøgninger
  • Regelbaseret detektion, fx brug af yara-regler eller lignende
  • Programmering og/eller scripting

Som person er du nysgerrig, målfokuseret og vedholdende. Du kan tackle de komplekse problemstillinger, som du vil stå overfor i jobbet – aldrig alene, men sammen med kolleger.

Du arbejder systematisk og har stærke analytiske evner. Du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt, og du evner at dokumentere og kommunikere dit arbejde på en klar måde.

Du har blik for at du er en del af et team, og at teamets resultater afhænger af din indsats. Du kommunikerer åbent og ærligt med dine kollegaer, og du formår at modtage og omsætte feedback. Du bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø for alle.

Din nye arbejdsplads 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister, og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

FE’s Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

  • Tilføjet 18. marts, 2023