Dataanalytiker til opbygning af analysemiljø

Analyse & Analytics Tilføjet 18. marts, 2023 København Skattestyrelsen

Er du analytiker med stort A, og har du erfaring med datamodellering? Er du vild med at jonglere med store datamængder? Er du dygtig til at skabe overblik samt finde årsagssammenhænge og mønstre i data, og vil du være med at gøre selskabsområdet i Skattestyrelsen mere datadrevet? Så er du måske en af de dataanalytikere, vi søger!


Dataanalyse der sætter retning for vores beslutninger
Med ambitionen om at gøre selskabsområdet i Skattestyrelsen mere datadrevet tager vi nu fat på at styrke analysekraften på området med etablering af et nyt analyseteam i afdelingen Selskabsprocesser. Vi skal i første omgang afklare, hvad der skal analyseres, hvordan det skal ske og baseret på hvilke data.

Du kommer til at analysere på nogle af landets største datasæt. Det kan fx handle om at sammenstille data fra flere kilder og identificere eller trykprøve mulige risici ud fra fordelinger i data. Er der trends i skatteydernes adfærd eller er der fx særskilte segmenter, der fordrer øget fokus? Hvad kræver handling, og hvad bør en konkret løsning indeholde? Til at sætte skub på disse opgaver søger vi 1-2 metodestærke dataanalytikere.

Som dataanalytiker kommer du til at spille en afgørende rolle for opbygningen af et nyt analysemiljø. Du vil blive involveret i alt fra etablering af analysedesign og -standarder til gennemførelse og formidling af komplekse analyser. Du får en unik mulighed for at være med til at drive en datadrevet tilgang til selskabsområdet. Der bliver fuld fart på og tæt samarbejde med forretningen, der vil hjælpe dig til at forstå systemer, processer og regler, så analyserne bliver fagligt forankret.

Dataanalytiker med evnen til at strukturere og visualisere data
Vi leder efter en data scientist, der kan blive en ”grundpille” i vores nye team og være med til at fastlægge de analysemæssige rammer, vi alle skal arbejde efter. Du skal derfor have en særlig god datadisciplin med fokus på at systematisere og strukturere data-flow. Du er også god til at sætte dig ind i komplekse data fra mange systemer – i tæt dialog med andre faggrupper.

Vi forventer, at du har god erfaring med ETL-processer, datamodellering og programmering o.l.

For at lykkes i stillingen er det desuden en fordel, at du:

  • har en proaktiv tilgang og kan følge opgaver sikkert i mål til den aftalte tid
  • mestrer databaseudtræk og har blik for automatisering og versionering heraf
  • er vant til at udføre datavalidering og følge standarder for navngivning og dokumentation
  • kan visualisere datasæt i filtrerbare, dynamiske overblik
  • har erfaring med adfærdsanalyse
  • har indsigt i skatte- og selskabsforhold
  • har kendskab til værktøjer som Power Query, Power Pivot, Power BI, SQL og R
  • er superbruger af MS Office-pakken.

Vi forestiller os, at du har en relevant videregående samfundsfaglig, finansiel eller it-mæssig uddannelse med fokus på data science. Du kan også have opnået tilsvarende faglighed, kvalifikationer og kompetencer gennem erhvervsarbejde, hvor du fx som analytiker, BI-udvikler, dataekspert e.l. succesfuldt har struktureret, valideret og analyseret store datamængder.

Dit nye kontor ­– Processer selskabsskat
Du bliver en del af kontoret Processer selskabsskat, som hører under fagområdet Selskab. Vi bidrager med retning for modernisering af forretningens IT-systemer, processer og eksterne digitale brugerflader. Hensigten er at frigøre tid fra manuelle processer og gøre det enklere for selskaberne at indberette korrekt, så fejl reduceres.

Vores kontor har et solidt fagligt fællesskab og består af 18 gode kolleger med vidt forskellige baggrunde og kompetencer – fra generalister, jurister og projektledere til RPA-udviklere og skatterevisorer.

Vi kan tilbyde et spændende job, hvor du får lov til at boltre dig med store datamængder. Du vil blive udfordret fagligt og få mulighed for at bidrage til en vigtig samfundsopgave. Der er stort potentiale for faglig udvikling og erhvervelse af ny viden inden for et komplekst fagområde. Du bliver en del af et livligt kontor, som lægger vægt på god trivsel og en uhøjtidelig omgangstone. Vi har det godt med hinanden – også når tempoet er højt.

  • Tilføjet 18. marts, 2023