Klimaanalytiker

Analyse & Analytics Tilføjet 3. maj, 2021 KøbenhavnKlimarådet

Med afsæt i de større opgaver udvider Klimarådet sit sekretariat. Som medarbejder i Klimarådets sekretariat skal du have lyst til at bidrage til udformningen og tilrettelæggelsen af samfundsrelevante analyser på klimaområdet. Analyserne kan omfatte alle dele af den grønne omstilling med særligt fokus på de samfundsøkonomiske aspekter.

Vi søger specifikt en analytiker med indsigt i de internationale effekter af Danmarks klimaindsats og det danske klimaaftryk i udlandet. Dansk klimapolitik går på to ben, et nationalt og et internationalt. Klimarådet skal hvert år vurdere status for Danmarks internationale klimaforpligtelser og kommentere på regeringens globale klimastrategi. Ved at kombinere det indenlandske fokus med analyser af, hvordan Danmark bedst kan bidrage til at reducere udledninger uden for landets grænser (i EU og globalt), ser Klimarådet på, hvordan Danmark kan være et foregangsland, og hvordan dansk klimapolitik dermed kan få størst effekt. Du vil blive del af et stærkt nationalt og internationalt team og et sekretariat med et fagligt højt niveau og plads til sparring og videndeling.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har en relevant samfundsvidenskabelig eller ingeniørfaglig uddannelse,
 • har forståelse for den internationale klimadagsorden, herunder gerne relevant international arbejdserfaring
 • kan analysere, overskue og strukturere store vidensmængder og identificere de vigtigste budskaber
 • har blik for det politiske, solide skriftlige kompetencer og kan bidrage til udarbejdelsen og formidlingen af Klimarådets rapporter og analyser,
 • har lyst til at samarbejde med eksterne interessenter inden for klimaområdet
 • har lyst til tværfagligt samarbejde med kolleger med anden baggrund end din egen.

Det er desuden en fordel, hvis du:

 • har erfaring med at anvende internationale data og modeller i analysesammenhæng
 • har erfaring med projektledelse
 • har indsigt i energiområdet, både energieffektivitet og vedvarende energi
 • har et godt indblik i klimadagsordenen på dansk, europæisk og globalt niveau og erfaring med at omsætte denne viden i konkrete analyser
 • har kendskab til politiske processer og implementering af politik.

Om Klimarådet

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om omstillingen til et samfund med netto-nuludledninger senest i 2050. Klimarådet vurderer Danmarks klimaindsats og bidrager med solide faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050 og delmål på vejen derhen.

Klimarådet ønsker et tæt samspil med omverdenen, og derfor foregår en væsentlig del af rådets arbejde i dialog med interessenterne på klimaområdet. Det medvirker til, at Klimarådets arbejde bygger på solid viden om virkeligheden for aktørerne på området.

Sekretariatet betjener Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed og består pt. af en sekretariatschef, 19 AC-medarbejdere, en kontorfuldmægtige og fire studenter. Sekretariatet udarbejder løbende analyser af aktuelle klimaproblemstillinger til brug for Klimarådets rapporter og som indspark i den offentlige debat. Udover at betjene Klimarådet i dets faglige arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, afholdelse af konferencer og lignende.

 • Tilføjet 3. maj, 2021
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.