Kontorchef til Artificial Intelligence

Strategi & Ledelse Tilføjet 20. december, 2020 KøbenhavnUdviklings- og Forenklingsstyrelsen

Vil du arbejde med AI og BPM i Skatteforvaltningen, og vil du være med til at drive vores dagsorden på analytics-området sammen med to kontorchefkollegaer, hvor vi arbejder på at bygge fremtidens digitale og datadrevne Skatteforvaltning? Så er du måske vores nye kontorchef i center for Avanceret Analyse.

Fagdirektørområdet Data og Analyse i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen søger en kontorchef til at stå i spidsen for den videre skalering på avanceret analyse- og procesautomatiseringsområdet. Området er placeret i et nyoprettet center for Avanceret Analyse med ca. 50 medarbejdere, hvor du sammen med to andre kontorchefer er med til at sætte den strategiske retning for anvendelsen af AI, Machine Learning, Robotics, iBPMS m.m. for hele Skatteforvaltningen.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler it- og dataløsninger for de forskellige styrelser i Skatteministeriets koncern og har en veletableret leverancemodel og governance, som sikrer, at udvikling og drift af løsningerne sker inden for sikkerhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Kontorchef i Avanceret Analyse

Som kontorchef i Avanceret Analyse har du det strategiske ansvar for at sikre, at vi fortsat vil kunne skalere på bl.a. AI-området med et skarpt fokus på time-to-market og stabil drift. Det omfatter bl.a.:

 • Være eksekverende kompetencecenter for bl.a. AI-løsninger, herunder chatbots, digitale assistenter og løsninger, der automatisk genkender og håndterer tekst, tale, billeder mhp. på at integrere de intelligente løsninger til forretningsprocesser ved hjælp af robotter (RPA), BPM-workflows, eller direkte systemintegrationer.
 • Udvikle og forankre BPM operating model, fx udviklings- / drifts-/ projektmodeller, teknologi stack mv.
 • Fokus på driftstabilitet af platforme/løsninger og videreudvikle på DevOps-principper, bl.a. automatiseret test og deploy.
 • Sammen med systemejere og informationssikkerhedskontoret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen sikre opfølgning på compliance og sikkerhed samt dokumentation for gevinstrealisering og resultater i hele koncernen.
 • Accelerere værdiskabelsen i Avanceret Analyse ved fx at optimere samarbejdsformerne på tværs af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, få fagstyrelserne så tæt som muligt på løsningsudvikling, at markedsføre de rigtige løsninger og løfte den digitale modenhed i Skatteforvaltningen og indgå i strategiske sammenhænge, hvor du formår at tale vores fagligheder ind som forretningseffektivisering og -optimeringer.
 • Drive opsøgende aktiviteter for at opbygge en kontinuerlig backlog af opgaver til centeret.
 • Tage lead på innovationsaktiviteter, som sikrer, at vi hele tiden følger med tiden ift. teknologier og metoder samt sikre en forankring af disse i Avanceret Analyse og bredere i organisationen hvor relevant.
 • Rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere.

Som kontorchef refererer du direkte til underdirektøren for Udvikling og Analytics i fagdirektørområdet Data og Analyse. Du bliver personaleleder for ca. 15 engagerede medarbejdere, som arbejder i agile leverance teams i et SAFe rammeværk, hvor de sammen med kollegaer på tværs af centeret leverer løsninger til hele Skatteforvaltningen.

Efterspørgslen efter vores ydelser er stærkt stigende, hvilket vi anser for positivt, men det betyder også, at der skal løbes stærkt for at imødekomme de krav, som vores samarbejdspartnere i Skatteforvaltningen stiller.

Du vil derudover sammen med to dedikerede og kompetente kontorchefer få ansvaret for den strategiske udvikling af center for Avanceret Analyse med ca. 50 medarbejdere, herunder at skabe sammenhæng og eksekvering på et område med en stødt stigende opgaveportefølje.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du har:

 • Erfaring og baggrund i arbejdet med AI (Machine Learning, NLP, OCR mv.).
 • Erfaring og baggrund i arbejdet med BPM og procesoptimering.
 • Rutineret i udarbejdelse af business cases – gerne med et godt analytisk øje for uhensigtsmæssige, manuelle processer, der kan optimeres ved at anvende AI, automatisering og smartere løsninger.
 • Erfaring med at drive lignende centrale funktioner med medarbejdere, der anvender intelligente og/ eller procesautomatiseringsværktøjer i udviklingen af løsninger, der understøtter og transformerer dagligdagen for brugerne i fagområderne.
 • Den nødvendige faglige indsigt og ledelsesmæssige erfaring til at sætte den strategiske retning i Skatteforvaltningen på området for AI, Robotics og BPM sammen med dine kollegaer i Avanceret Analyse, og herigennem sikre, at vores medarbejdere er fagligt klædt på til at kunne løfte opgaven.

Du sætter derudover en ære i at samarbejde på tværs for at sikre den fornødne koordinering og videndeling i organisationen. I den henseende er det en fordel, hvis du allerede har erfaring fra politisk styrede organisationer.

Du er en udpræget teamplayer, der er drevet af at realisere gode løsninger og succeser sammen med andre. Du har sans for at skabe relationer og kan træffe de nødvendige beslutninger, når situationen kalder på det. Du er en engageret og inspirerende personaleleder, som kan holde hovedet koldt i pressede situationer. Endelig går du op i klare strukturer og klar rollefordeling for at sikre en velfungerende leverancekæde.

 • Tilføjet 20. december, 2020
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.