Lead Data Engineer

Data Management Tilføjet 21. november, 2021 HellerupForca

Ligger det dig naturligt at dele ud af din viden, facilitere dialog og rådgive om sunde og værdiskabende dataløsninger? Og har du din tekniske værkstøjskasse på plads, så er denne stilling lige dig!

Bliv faglig frontfigur i et udviklingsteam
Som Lead Data Engineer hos Forca er du både idé- og initiativrig og kan skabe dialoger på tværs af dine kollegaer i forretningen og på udviklingssiden. Du er ansvarsfuld og drivende for den gode designproces og kan balancere mellem solide designprincipper og den forretningsmæssige værdiskabelse med en dataløsning.

I dit daglige arbejde er du tilknyttet et agilt udviklingsteam, som har ansvar for udviklingen af et større Enterprise Data Warehouse samt en bred vifte af forskellige dataløsninger. Spændeviden er stor og løsningerne mange, så derfor kræver din dagligdag, at du kan danne overblik og samhørighed på tværs af mange forskellige kontekster og udviklingsopgaver.

Dine daglige opgaver består i at:

  • Du driver det gode datadesign i samarbejde med øvrige arkitekter, hvor du er særligt proaktiv i etableringen af sunde og solide rammer for udviklingen af data.
  • Du udfordrer de eksisterende løsninger og definerer de relevante indsatser, som kan sikre øget kvalitet og bedre dataleverancer.
  • Du er en god sparringspartner for de øvrige dataudviklere og kan støtte med det gode kodeeksempel.
  • Du er bannerfører for løbende forbedring af den tekniske kvalitet og modenhed i datafundamentet.
  • Du tager gerne selv arbejdshandskerne på, og viser via handling, hvordan værdiskabende dataløsninger kan blive til virkelighed.

I Forca arbejder vi agilt – og har en ambition om hele tiden at blive bedre. Vi er i gang med et modenhedsløft af Forcas agile setup, hvor særligt Dataområdet forsat er under forandring. Vores nye Lead Data Engineer besidder derfor et agilt mindset og har en holdning til den rette metode på dataområdet.

Teknisk profil med flair for dialog
Du er erfaren på tekniksiden, men har samtidigt en naturlig flair for at være den, der står ved tavlen og skaber konsensus. Udvikling af et Enterprise Data Warehouse er ikke nyt for dig, og du ved, hvordan solide og driftsbare løsninger skal skrues sammen.

Din profil kendetegner sig ved, at du er:

  • Erfaren og kan din tekniske værktøjkasse . SQLServer, SSIS, SSAS er din hjemmebane, og du kan måske også begå dig lidt i C#, Azure DevOps og PowerShell. Du interesserer dig for nye tilgange til data og er nysgerrig på nye cloudbaserede teknologier som f.eks. Azure Data Factory, Synapse, Snowflake, Databricks mv.
  • Forretningsorienteret og forstående. Du kan sætte dig i brugernes sted og er ivrig for at forstå, hvordan dataløsningerne skal løse udfordringer og skabe muligheder i forretningen. Du er opsøgende og finder det spændende at bevæge dig rundt i forskellige forretningsområd
  • Løsningssøgende og understøttende. Du har fokus på at levere driftsbare løsninger med lang levetid og hurtig time-to-market.

Branchemæssigt er det en fordel med kendskab til finanssektoren, men vigtigst er din forståelse for det gode løsningsdesign. Uddannelsesmæssigt har du en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse og er sikkert cand.scient., cand.it eller cand.merc.dat/it, datamatiker eller lignende – det er dog ikke et krav for at kunne ansøge!

  • Tilføjet 21. november, 2021