Markedsanalytiker til rekruttering

Analyse & Analytics Tilføjet 18. marts, 2023 Ballerup Forsvaret
Er du analytisk stærk med interesse for målgruppe-og forbrugerindsigt. Har du flair for at omsætte data og empiri til indsigter, der kan videreudvikle og optimere markedsføringen af Forsvarets job og uddannelser? Så har Forsvarsministeriets Personalestyrelse en spændende stilling til dig.

Om os
I Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) arbejder vi med alle aspekter af HR – herunder rekruttering. Vi arbejder bl.a. med markedsføring af og rekruttering til Forsvarets job og uddannelser, afprøvning af kvalificerede ansøgere, ansættelser, afskedigelser samt forvaltning af værnepligtsordningen.
Marketingsektionen, hvor stillingen er ledig, er geografisk placeret i FPS’ hovedkontor i Ballerup. Herfra markedsfører vi Forsvarets job, uddannelser og elevpladser for at rekruttere de bedste medarbejdere til Forsvaret – og opfylde Forsvarets rekrutteringsbehov. Vi udvikler og tilrettelægger branding- og rekrutteringskampagner i tæt samarbejde med Forsvarets værn, skoler og tjenestesteder samt med eksterne leverandører som kommunikations-, reklame og mediebureauer.

Vi er 19 medarbejdere i sektionen og arbejder i et dynamisk og udviklingsorienteret miljø med mange interessenter. Opgaverne spænder fra fordybelse, udvikling og analyser til hurtig ekspedition og korte deadlines.

Du vil indgå i Strategiteamet med 11 engagerede kollegaer, der til daglig varetager såvel den strategiske som dele af den udøvende rekrutterings- og brandingindsats for Forsvarets uddannelser. Teamet består af specialister inden for kommunikation, marketing, mangfoldighed og markedsanalyse, der med deres forskellige faglighed bidrager til at kvalificere rekruttering til, og markedsføring af, Forsvarets mere end 40 militære uddannelser samt civile og militære stillinger.
Vi er udviklings- og resultatorienterede. Vi lægger vægt på høj faglighed, og evnen til brobygning mellem reklame og virkelighed – og mellem Forsvaret og vores målgrupper. Vi har stort fokus på den enkelte medarbejders kompetenceudvikling og karrieremuligheder. Derudover går vi op i gode relationer. Både til hinanden og vores kunder.
Om stillingen
Du får en vigtig rolle i arbejdet med at skabe det rette analytiske grundlag for at videreudvikle og optimere markedsføringen af Forsvarets job og uddannelser. Det inkluderer følgende arbejdsopgaver:
– Omsætte kvalitativ og kvantitativ data til profil- og målgruppeindsigter.
– Udvikle, gennemføre og afrapportere kvalitative og kvantitative undersøgelser
– Koordinere og samarbejde med analyseinstitutter og involverede myndigheder i Forsvaret.
– Analysere, vurdere og uddrage relevante dele, konklusioner og anbefalinger af eksterne undersøgelser.
– Præsentere rapporter, undersøgelser og anbefalinger for sektionen, afdelingen og direktionen.
– Kvalificere beslutningsgrundlag på baggrund af vidensbaserede indsigter.
Du vil have særligt fokus på at understøtte Forsvarets employer branding indsats samt understøtte optag på værnepligtsuddannelserne. De øvrige arbejdsopgaver udvælges i samarbejde mellem dig og den nuværende markedsanalytiker, og vil tage udgangspunkt i din faglige profil, dine analysekompetencer og opgaveporteføljen i øvrigt.
Om dig
Du har en relevant videregående uddannelse, eksempelvis en kandidatgrad inden for sociologi, antropologi eller statskundskab.
Du har interesse for og også gerne erfaring med at udvikle og gennemføre målgruppeundersøgelser. Herudover har du erfaring med at anvende og kombinere både kvantitative og kvalitative metoder.
Du er en teamplayer, der trives med at holde struktur og overblik i en ofte kaotisk hverdag. Du arbejder selvstændigt, tager ansvar for både opgaverne og samarbejdet og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af fælles løsninger.
Du trives med at møde nye mennesker, og du forstår vigtigheden af at kunne kommunikere på flere niveauer i organisationen og overfor vidt forskellige målgrupper både i og uden for Forsvaret. Du formulerer dig således solidt på skrift og i tale

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra Forsvaret eller kompetencer i forhold til
– Markedsførings- og kommunikationsområdet
– Forbrugerindsigt og – adfærd samt segmentering.
– Erfaring med gennemførelse af fokusgrupper og dybdeinterviews
– Erfaring med observationsstudier
– Opsætning af spørgeskemaundersøgelser (gerne i SurveyXact)
– Erfaring med databehandling i Excel

  • Tilføjet 18. marts, 2023