Praktikant til Center for Læring og Analyse

Analyse & Analytics Tilføjet 30. september, 2020 KøbenhavnAnkestyrelsen

Interesserer du dig for social- og beskæftigelsespolitik? Vil du gerne bidrage til, at beslutninger på social- og beskæftigelsesområdet bliver truffet på et oplyst grundlag? Og vil du gerne afprøve dine metodiske kompetencer i praksis? Så kan et praktikantforløb i Læring og Analyse måske være noget for dig. ​

Om dig  

Som praktikant i Ankestyrelsen skal du have gode metodiske kompetencer og lyst til at arbejde med analyser på velfærdsområdet. Du skal kunne arbejde selvstændigt og på et hold. ​

Vi lægger vægt på, at du:  

  • læser på en samfundsvidenskabelig uddannelse – fx sociologi, antropologi, statskundskab, offentlig administration eller lignende
  • er fagligt funderet inden for kvalitativ og kvantitativ metode
  • har flair for tal
  • er god til skriftlig formidling

Om Center for Læring og Analyse  

Vi gennemfører undersøgelser på social-, beskæftigelses-, sundheds/ældre- og integrationsområdet. I nogle af vores seneste undersøgelser har vi fx set på børn og unges trivsel på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner, pædagogisk praksis på opholdssteder og god praksis i æresrelaterede sager. Alle vores undersøgelser gennemføres i et samarbejde med Ankestyrelsens juridiske fagkontorer. Se flere på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk​.

Om dine opgaver  

Du vil komme til at arbejde med forskellige typer af undersøgelser og være med i alle led i en undersøgelsesproces – fra tilrettelæggelse til afrapportering. Du vil blandt andet komme til at arbejde med indsamling og bearbejdning af data, herunder med spørgeskemaundersøgelser, interviews og registeranalyser og deltage i arbejdet med rapportskrivning. Du vil herigennem få erfaring med praksisnært og anvendelsesorienteret analysearbejde på et højt fagligt niveau. ​

Vi benytter SurveyXact som spørgeskemagenerator og Excel til at bearbejde kvantitative data. Du vil i praktikforløbet komme på et SurveyXact kursus, der udbydes af Rambøll.​

Praktiske oplysninger  

Praktikforløbet er ulønnet. Arbejdstiden er på gennemsnitlig 37 timer om ugen, og er i perioden fra starten af februar 2021 til slutningen af juni 2021. Perioden og ugentlig arbejdstid kan være fleksibel efter aftale med den pågældende chef. Du har mulighed for at søge merit for praktikforløbet og således optjene ECTS-point ved at være i praktik hos os. Du skal selv undersøge hos din uddannelsesinstitution, om arbejdet hos os vil være meritgivende. ​

  • Tilføjet 30. september, 2020
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.