Senioranalytiker med stor forretningsforståelse

Analyse & Analytics Tilføjet 3. november, 2020 KøbenhavnAlm. Brand

Kan du identificere risici på forsikringsområdet og formidle dem på forståelig vis til ledelsen?

Har du solid forretningsforståelse på forsikringsområdet og markante analytiske evner, og kunne du tænke dig et job, hvor du arbejder med spændende problemstillinger, der kan påvirke forretningens resultater positivt? Så har du muligheden nu. I et team af dedikerede og kompetente kolleger, er din kerneopgave at identificere risici i forsikringsforretningens nøgleprocesser. Du bliver ansat i koncernens risikofunktion (2. forsvarslinje), hvilket indebærer at forretningen i 1. forsvarslinje forventer konstruktivt input og sparring i relation til opsætning af kontroller og overvågning af risici.

Analyser, konklusioner og anbefalinger

Udover at yde sparring til forretningen, er dit overordnede fokus at give ledelsen det bedst mulige beslutningsgrundlag. Det gør du ved at undersøge, analysere, konkludere og anbefale. Du og kollegerne i teamet har stor tillid, opbakning og frihed til at arbejde på tværs af hele forretningen. På eget initiativ bruger du derfor din forretningsforståelse til at vurdere, hvor du kan finde det største potentiale for optimeringer til gavn for både kunder og kolleger. Dine primære opgaver bliver at:

  • Yde input og sparring til forretningen, særligt ift. kontroller og overvågning af risici
  • Indsamle observationer på centrale risikoområder i forsikringskoncernen
  • Tage kritisk og konstruktiv stilling til observationer i forretningen (1. forsvarslinje)
  • Analysere data
  • Omsætte dine iagttagelser til let forståelige konklusioner og forslag til forbedringer
  • Gå i konstruktiv dialog med ledere og specialister om implikationer af dine anbefalinger

Skal du have succes, skal du opsøge kolleger på alle niveauer og stille dem de rigtige spørgsmål, så du får svar på din undren – på en imødekommende, positiv og konstruktiv vis.

Din baggrund

Der kan være flere veje ind i dette job. Du kan have en analytisk orienteret uddannelse på kandidatniveau suppleret med nogle års erfaring med analyser på forsikringsområdet. Alternativt kan du have en forsikringsfaglig uddannelse kombineret med relevant erfaring og deraf dyb forståelse for kerneprocesserne i et forsikringsselskab.

Uanset baggrund skal du kunne identificere hvilke risici der påvirker forretningen mest, og byde ind med relevante forbedringsforslag. Samtidig skal du kunne formidle dine konklusioner med tilhørende anbefalinger til relevante interessenter i forskellige niveauer af organisationer. Det kræver evnen til at forstå komplekse problemstillinger og oversætte disse til enkle og forståelige budskaber understøttet af objektive observationer.

Risk Management – dit nye team

Du får kompetente og engagerede kolleger med base på hovedkontoret på Midtermolen nær Langelinie og Østerport Station. Alle har analysebaggrund, og kan yde kvalificeret sparring, men det er dig, der går i dybden på de relevante risikoområder. I Alm. Brand kan du derudover se frem til at komme ind i en virksomhed, hvor arbejdsglæde er et strategisk målepunkt for topledelsen.

  • Tilføjet 3. november, 2020
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.