Skarp analytiker

Analyse & Analytics Tilføjet 4. oktober, 2020 KøbenhavnKøbenhavns Kommune

Vil du analysere og udarbejde rapporter omkring børnesundhedsprofiler på alle kommunens skoler? Medvirke til at skabe grundlaget for databaseret styring på sundheds- og ældreområdet i Danmarks største kommune? Og arbejde med data om den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet? Så er du måske vores nye analytiker i Afdeling for Data.

Brænder du for at arbejde med folkesundhedsdata, og er du god til at formidle analysefund på skrift og i tale til det politiske niveau og kontinuerligt indsamle viden om de københavnske børns sundhed, bevægelse, fritidsaktiviteter og trivsel som et nødvendigt afsæt for at igangsætte og fremme tiltag for et bedre børneliv i København?

Om jobbet
En tilbagevendende børnesundhedsprofil har stor politisk bevågenhed og er kommet i stand via et tværfagligt samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Du vil være placeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Din primære arbejdsopgave vil være børnesundhedsprofilen, hvor du vil få en nøglerolle i forhold til at drive processen frem mod indsamlingen af data til den første børnesundhedsprofil i København i efteråret 2021.

Københavns Kommune har indgået et samarbejde med BørneUngeLiv, som står for den digitale indsamling af data via deres platform. En vigtig del af dit arbejde vil efterfølgende være analyser af de indsamlede data fra undersøgelsen og formidling af resultater og analysefund i notater og rapporter i tæt samarbejde med Center for Sundhed og Forebyggelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som skal anvende resultaterne fra undersøgelsen i forhold til at målrette sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og tilbud til byens børn.

Du skal også indgå i andre opgaver, eksempelvis analyser med data fra den regionale sundhedsprofil, hvor data ligeledes anvendes til at sætte retning for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for voksne borgere i alderen +16 år. Med den regionale sundhedsprofil indsamles hvert fjerde år både data for sundhedsadfærd og risikofaktorer samt kroniske lidelser hos borgerne.

Du kommer også til at indgå i forvaltningens arbejde med at være datadrevet og udvikle ledelsesinformation, som udstilles til øvrige afdelinger i centralforvaltningen og driften via rapporter i QlikView. Hvert halve år udarbejder forvaltningen en statusrapport over forvaltningens arbejde på udvalgte indikatorer under sundheds- og ældrepolitikkerne til det politiske niveau, som du også tænkes at skulle bistå med.

Endelig vil der forekomme opgaver og sundhedsøkonomiske analyser vedrørende den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering i forhold til de ydelser, kommunens borgere modtager, når de er på hospital, ved egen læge eller speciallæge.

Vi ser gerne, at du har flere af følgende faglige kompetencer

 • en lang videregående samfundsvidenskabelig uddannelse
 • et par års erfaring fra en politisk styret organisation. Men du kan også være en dygtig og ambitiøs nyuddannet med flair for data, analyser og folkesundhed
 • evne til at håndtere store datamængder, stærke analysekompetencer og fortrolighed med Excel, SAS eller R
 • stærke skriftlige og mundtlige kommunikations-/formidlingsevner
 • kendskab til kvantitativt orienteret forskning indenfor sundhedsvæsenet
 • kendskab til sundhedsvæsenets struktur og kommunernes rolle heri

Vi lægger vægt på, at du som person

 • kan kombinere samarbejde med en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen
 • trives i et miljø i udvikling og med mange aktører
 • har en generel interesse for folkesundhed og sundhedsdata
 • har lyst til at videreudvikle kompetencer og indgå i løsning af opgaveporteføljen i afdelingen

Om os
Jobbet som analytiker er placeret i Afdeling for Data, der er en del af Center for Økonomi og Data. Centret varetager den overordnede økonomistyring og budgetproces i forvaltningen og er ansvarlig for mange forskellige økonomi-, analyse- og driftsmæssige opgaver.

Afdeling for Data står for at vedligeholde og udvikle forvaltningens datawarehouse samt løbende formidle data til både centralforvaltningen og driften i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i form af QlikView-rapporter og elektroniske overblikstavler, e-Tavler, på blandt andet plejehjem i kommunen.

Derudover står afdelingen for at udarbejde sundhedsøkonomiske analyser, effektmålinger af kommunale tilbud og indgår i samarbejde om analyser med DTU. Afdelingen foretager også registerbaserede analyser via Danmarks Statistiks eller Sundhedsdatastyrelsens forskerserviceadgang.

Afdelingen står også for afregning af den kommunale med- og fuldfinansiering af borgernes ydelser på hospital, ved egen læge og speciallæge, hvor budgettet er omkring 2 mia. kroner årligt.

Vi er for nuværende syv medarbejdere og to studenter i Afdeling for Data.

Vi tilbyder

 • et spændende job med mulighed for at sætte retning for arbejdet med sundhedsdata i den kommunale sektor
 • et job i en dynamisk afdeling med et godt arbejdsmiljø og med meget varierende opgaver med stort politisk og ledelsesmæssigt fokus
 • en arbejdsplads, der giver plads til at være ambitiøs med både arbejdsliv og privatliv
 • Tilføjet 4. oktober, 2020
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.