Studentermedhjælper med flair for data og analyse

Analyse & Analytics Tilføjet 16. oktober, 2020 KøbenhavnKøbenhavns Kommune

Data og analyse danner et vigtigt grundlag for vores arbejde i Afdeling for Organisation og HR i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Vi søger en kommunikativ stærk studentermedhjælper, som har flair for dataanvendelse og analyse, og som samtidig har lyst til at hjælpe os med den store variation af opgaver, som kendetegner en udviklingsafdeling.

Hvad skal du hjælpe os med?
Visionen i Afdeling for Organisation og HR er at være særligt dygtige til at arbejde på tværs af opgaver og kompetencer og at være førende på faglighed, kvalitet og sammenhæng. Vi skal være med til at sikre, at forvaltningens ca. 400 ledere og ca. 10.000 medarbejdere har de bedste betingelser for at kunne levere service af høj kvalitet til borgerne. Til det vigtige arbejde har vi brug for en dygtig studentermedhjælper, som kan understøtte os i det daglige.

Dine arbejdsopgaver vil være en veksling mellem administrative opgaver og mere analytiske opgaver. Det er særlig vigtigt, at du har forståelse for data og analyse – herunder samfundsvidenskabelig metode, interviewteknik mv, da du bl.a. skal bistå vores analysekonsulent i opgaver med udarbejdelse af fx surveys eller datatræk, analyser af data om fx kompetenceudvikling, rekruttering/fastholdelse og sygefravær. Vi vil også gerne have hjælp til at løse forskellige kommunikationsopgaver i forbindelse med vedligehold og udvikling af bl.a. hjemmeside og intranet. Desuden kan der være opgaver omkring diverse mødeforberedelse og opfølgning mv.

Hvem har vi brug for?
Du er i gang med en længerevarende videregående uddannelse (fx folkesundhedsvidenskab eller statskundskab) og har minimum 2 år tilbage af studiet. Derudover forventer vi, at du

  • kan arbejde med kvantitative og kvalitative data
  • er nysgerrig og har en proaktiv tilgang til alle typer af opgaver
  • er en god kommunikatør – også på skrift
  • navigerer let rundt i forskellige tekniske systemer og har generelt en god forståelse for IT

Hvad tilbyder vi?
Afdeling for Organisation og HR er en del af Center for HR og Kvalitet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Vi er en strategisk udviklingsafdeling, der arbejder tæt på den politiske beslutningsproces, samtidig med at vi sikrer fokus på driftens behov. I afdelingen er vi 19 medarbejdere med forskellig baggrund og kompetencer, og vi beskæftiger os med organisationsudvikling, medarbejder- og ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse.

Hos os får du rig mulighed for at udvikle dine analytiske og kommunikative færdigheder. Dine opgaver er selvstændige og udfordrende, og du får et bredt samarbejde med kollegaer, som har stor erfaring med at arbejde i en stor politisk styret organisation. Kollegaer, som gerne deler ud af deres viden. Vi er samtidig en arbejdsplads, hvor vi passer på hinanden, har en uformel omgangstone og plads til gode grin. Ikke mindst har du også adgang til et nyttigt netværk på en stor arbejdsplads.

  • Tilføjet 16. oktober, 2020
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.