Talstærk specialkonsulent med analytiske evner

Analyse & Analytics Tilføjet 18. marts, 2023 København Sundhedsdatastyrelsen

Har du interesse for data og vil du belyse centrale problemstillinger i sundhedsvæsenet? Har du lyst til at skabe større synlighed og indsigt i sundhedsvæsenets aktivitet, kvalitet og økonomi? Så er du måske vores nye medarbejder.

Om Analyse, Statistik og Økonomi
I afdelingen for Analyse, Statistik og Økonomi har vi til opgave at anvende sundhedsdata til at skabe viden til gavn for sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. Vi udarbejder analyser, opgørelser og statistikker til svar på bl.a. folketingsspørgsmål, bidrage til policy udvikling og samarbejde med eksterne parter om rapporteringer, monitoreringer og analyser. Vi tilvejebringer også datagrundlaget for finansieringsordningerne i sundhedsvæsenet.

Afdelingen består af tre sektioner; Hospitalsområdet, Praksis og kommuner samt Sundhedsøkonomi, prognoser og statistik. Fællesnævneren er, at vi alle dagligt arbejder for at skabe synlighed og indsigt i sundhedsvæsenet ved hjælp af en lang række registre. Der er tæt samarbejde mellem sektionerne, hvor vi i fælleskab udarbejder analyser om det sammenhængende sundhedsvæsen og udvikler indikatorer for de overordnede målsætninger for sundhedsvæsenet.

Stillingen er placeret i sektionen for Hospitalsområdet, som har fokus på faste monitoreringer, analyser samt ad-hoc forespørgsler om uddata inden for sekundær sektoren (somatik og psykiatri).

Din hverdag hos os 
Dine primære arbejdsopgaver:

 • bidrage til policy udvikling og samarbejde med eksterne parter om faste rapporteringer og monitoreringer på sundhedsområdet
 • udarbejde analyser på tværs af hele sundhedsområdet
 • bidrage til udarbejdelsen af opgørelser til brug for servicering af departement og Folketinget samt andre styrelser i Sundhedsministeriets koncern
 • udvikle indikatorer for de overordnede målsætninger for sundhedsvæsenet
 • formidle analyseresultaterne på en let og forståelig måde.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesbaggrund, som fx cand.polit., cand.scient.san.publ., cand.oecon. eller lignende. Derudover har du erfaring med kvantitative analyser, sundhedsanalyser og god dataforståelse. Du evner at balancere og afgrænse en analyse i forhold til analysens formål. Forudgående kendskab til sundhedsområdet, registerdata og programpakken SAS er en fordel.

Du har højt fagligt niveau. Du arbejder selvstændigt med pålagte opgaver, men forstår også at indgå i teams, hvor vi i høj grad sparer og videndeler.

Vi lægger vægt på, at du:

 • er analytisk og faglig stærk med viden om eller interesse for sundhedsområdet
 • har erfaring med at arbejde med dataanalyse fx i SAS, Power BI, R, Python eller lignende
 • kan formidle komplekse analyser på en let forståelig måde både i skrift og tale
 • hurtig kan sætte dig ind i nye arbejdsopgaver
 • god til at se nye løsninger
 • forstår at navigere i et politisk miljø præget af mange interesser.

Vi tilbyder 
Enestående mulighed for at arbejde med de mange sundhedsdata, der er tilgængelig og frembringe ny viden til gavn for sundhedsprofessionelle og borgere.

Et udfordrende og afvekslende job, hvor du får mulighed for at præge egne opgaver.

Et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og fagligt dygtige kollegaer.

 • Tilføjet 18. marts, 2023