Visionær DataOps

Data Management Tilføjet 16. oktober, 2020 KøbenhavnUdviklings- og Forenklingsstyrelsen

Kom og bliv en del af vores DevOps team, der udvikler features til fremtidens digitale, kundeorienterede og datadrevne toldområde.

Vi udvikler efter agile principper i et stort it-program, og du vil sammen med andre i vores team Cloud DevOps blive ansvarlig for at få vores toolchains til at spille optimalt herunder dynamisk oprettelse af miljøer til ShiftLeft test og deployment på forskellige cloud platforme. Du bidrager specielt med ekstra indsigt i moderne dataorganisering, Blobstorage og noSQL i Cloud samt viden om DataOps opgaver generelt.

Den nye EU-toldlovgivning medfører væsentlige ændringer både for erhvervslivet og Toldstyrelsen. Hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet vil blive udskiftet. Det vil have stor betydning for den danske import og eksport og EU-forsendelser, for det indre marked, for vores danske virksomheder og for vores kolleger i Toldstyrelsen.

Du bliver tilknyttet Toldprogrammet (EUTK), som er et af de største it-transformationsprogrammer i Danmark. Du bliver også en del af en meget stærk dataafdeling i EUTK, som går forrest i arbejdet med databehandling i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og anvender de nyeste teknologier og principper inden for området. Som supplement samarbejder du med eksterne eksperters viden og er med til at sikre, at viden ikke går tabt.

Vi søger en stærk faglig DataOps, der går op i big data og teknologier, der understøtter datadrevne organisationer.  Du får mulighed for at præge, hvordan Skatteforvaltningen kommer til at arbejde med data i mange år fremover.

Dine arbejdsopgaver

I det daglige deltager du i opbygningen og implementeringen af en ny central dataplatform. Du får til opgave at forberede dataplatformen til drift og videreudvikling. Platformen omfatter blandt andet komponenter til udførsel af dataanalyse, bearbejdning af data og eksekvering af data science-modeller.

Til en start indgår du i projektsamarbejde, og i takt med projektets faser implementerer du infrastruktur og integrationer til brug for udviklere og andre interessenter i Toldstyrelsen. Du arbejder meget gerne med Infrastructure as Code, som afvikles på en eller flere 3. parts cloud leverandører. Du får mulighed for at påvirke den fremtidige systemafvikling og udvikling i dit arbejde.

Afhængig af dine kompetencer og erfaringer vil dine opgaver være at:

 • installere, optimere og løbende vedligeholde værktøjer, for eksempel at udvide kapaciteten, opgradere til nyere versioner og sikre, at opsætning og vedligehold af værktøjerne er automatiseret
 • udarbejde solide driftsinstrukser og driftsdokumentation for værktøjerne
 • analysere system-, applikations- og sikkerhedslogfiler
 • håndtere den tekniske kontakt til leverandørerne af værktøjerne
 • identificere forbedringspotentialer, udbygge overvågning og logning og data governance
 • gennemføre root cause-analyser og sikre effektiv systemunderstøttelse af processer og et fokus på kontinuerligt forbedringssamarbejde med leveranceteams
 • sikre, at de udviklede data- og analyseløsninger overholder de etablerede standarder.

Din profil

Vi forestiller os, at du er uddannet datalog, ingeniør eller datamatiker. Du kan også have opnået din faglige viden via praktisk erfaring, eller du har en anden relevant uddannelse. Du har en god teknisk forståelse og har erfaring med udvikling og drift i større virksomheder eller organisationer. Mangler du erfaringen, kan en solid nysgerrighed og teknisk forståelse sagtens opveje dette. Så tøv ikke med at søge stillingen, hvis du er nyuddannet.

Vi forventer, at du:

 • er analytisk, nysgerrig og er i stand til at tage ansvar for at drive opgaver i mål
 • har erfaring med DataOps og DevOps og relevante teknologier. I første omgang Azure DevOps, Azure datacentre, AWS, Docker, HDFS, Kubernetes, Terraform, YAML pipelines men også for eksempel Git, Jenkins, openShift og lignende open source
 • kan arbejde i heterogene miljøer, hvor gamle legacy systemer bag firewalls skal spille sammen med nyeste cloud teknologier
 • har kendskab til datawarehousing generelt og gerne datalakes og nyeste dataarkitekturformer på området
 • har kendskab til overvågningstools som for eksempel Zabbix og/eller logningtools som for eksempel Elasticsearch
 • har erfaring med programmering (primært Python og SQL men også gerne R).

Det er en fordel, men ikke et krav at du:

 • har erfaring med 2nd eller 3rd level support af applikationer og tekniske platforme
 • har erfaring med brug af cloudteknologi
 • har indsigt i microservices, parallelprogrammering og databaser i cloud
 • har kendskab til avanceret dataanalyse og matematisk modellering, trænede modeller, prediction og selvlærende systemer
 • har kendskab til metoder og rammeværker som SAFe 4.5+ eller lignende multiteams Scrum setup med Continuous Delivery og Release on Demand

Som person er du udviklingsorienteret, har et stort drive og finder det naturligt at arbejde i en omskiftelig hverdag, hvor du skal agere i krydsfeltet mellem drift og udvikling. Du er struktureret og trives med vekselvirkningen mellem selvstændigt arbejde og tværgående samarbejde for at sikre leverancerne.

Dit kontor

Du ansættes i kontoret Udvikling og Test EUTK med omkring 25 kolleger. Vi hjælper hinanden og arbejder tæt sammen for at øge kvaliteten i alt, hvad vi arbejder med. Der er en høj grad af fællesskabsfølelse og et godt samarbejde iblandt os.

Omgangstonen er uformel, og du får nogle professionelle og kvalitetsbevidste kolleger. Vi lægger stor vægt på videndeling og læring og vi trives rigtig godt i vores arbejde. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og sparring, og vi garanterer varierende og udfordrende arbejdsopgaver. I det daglige er du i tæt kontakt med eksterne konsulenter og har rig mulighed for at suge viden til dig. Desuden kommer du på kurser og uddannelser, der er relevante i forhold til din udvikling.

 • Tilføjet 16. oktober, 2020
Modtag nye job på din mailGå ikke glip af nye job, modtag en email med de nyeste datajob.